Bilgi Birikim Kişisel Gelişim Kursu

Eğitim Nedir

Eğitim: “Eğ” kökünden geliyor. Eğmek, belirli bir şekle, düzene, duruma yöneltmek. Eğitim : Toplum yaşamında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışlara denir. Eğitim ; bireylerin toplum standartlarını, inançlarını, ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. İstenilen davranışı (eğilmek) geliştirme süreci, belirli bir şekle, düzene, duruma yöneltmek.

ATATÜRK DİYOR Kİ ;

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, biryandan da memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif şekilde etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri, uygulamalı bir biçimde vermek metodu eğitimimizin temelini oluşturmalıdır. Küçük hanımlar, küçük beyler ! Sizler hepiniz geleceğin bir GÜLÜ, YILDIZI, ikbal nurusunuz. Yurdu asıl nura gark edecek sizsiniz. Kendinizi ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. (1922, Bursa) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma merkezi)

Atatürk
Atatürk Atatürk

Bilim insanlarınca eğitim

  • Fizik ve sosyal tabiatın insan üzerinde meydana getirdiği etkilerdir. (Durkheim)
  • Kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir. (Tyler)
  • Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci. (Ertürk)
  • İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci. (Nurettin Fidan)
  • İnsan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşim. (Yıldırım)
  • İnsan eğitimle insan olur. (I.Kant)
  • Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.(Socrates)
  • “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Kuran-ı Kerim, Zümer : 9
  • “Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir.” Andrew Carnegie

İlim ilim bilmektir,
ilim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Bu nice okumaktır.
Yunus Emre

Eğitim nedir Eğitim nedir

Eski Eğitim Şekilleri
Medrese eğitim şekilleri : Selçuklu ve Osmanlı Devletleri zamanında uygulandı.